BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO jako zákonná povinost

Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech. Školení provádíme u Vás na firmě, úřadě, škole nebo u nás ve školící místnosti s kapacitou 10 míst.
Provádíme tyto školení  osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a požární ochraně :
Školení v požární ochraně (PO) :
Vstupní školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v PO
Periodická školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v PO
• Školení preventivní požární hlídky
• Školení preventistů v PO

Školení v bezpečnosti práce (BOZP) :

• Seznámení s místními riziky
• Vstupní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v BOZP
• Periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v BOZP
• Školení základů poskytování první pomoci

Školení práce ve výškách

Školení práce s motorovou sekačkou a pilou

Školení řidičů referenských (služebních) vozidel

Pokud potřebujete více informací, či máte jakýkoliv dotaz z oblasti školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany neváhejte nás kontaktovat.

Máte zájem o školení? Vyplňte formulář a my se Vám hned ozveme!

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?