BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Revize

REVIZE

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je každý provozovatel (firma, podnikatel) elektrického zařízení ( elektrická instalace, stroje) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed.2 (elektrické spotřebiče, ruční nářadí).
Termíny revizí budeme v rámci poskytovaných služeb v oblasti BOZP a PO hlídat za Vás a včas Vás budeme kontaktovat, abychom dodrželi termín následné revize.

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 :

• Mezi el. spotřebiče patří např.: varná konvice, monitory, počítače, mikrovlné trouby, modemy, prodlužovací přívody, rozbočení, lednice, vrtačky, brusky, atd.
• Lhůty revizí u spotřebičů se rozlišují podle toho zda jde o spotřebiče přenosné nebo za provozu držené v ruce.
• Lhůty se pohybují od 2 měsíců do 3 let.


Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6  :

• Mezi el. zařízení patří : elektrická instalace budovy, dále jsou to stroje.
• Lhůty se pohybují od 1 roku do 5 let v závislosti na umístění el. zařízení
• Revize rozlišujeme na výchozí, pravidelné a mimořádné


Revize nouzového osvětlení dle vyhlášky 246/2011 Sb. a souvisejících ČSN  :

• Jedná se o nouzové osvětlení s piktogramem.
• Lhůty revize je 1 x ročně.


Revize hasicích přístrojů dle MV 246/2001 Sb. :

• Tato vyhláška říká, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi HP nejméně 1x ročně
• Veškeré revize a kontroly jsou náležitě dokladovány dle Vyhlášky č. 246/2001 sb a vyhlášky 23/2008 Sb. (revizní zpráva - protokol, plomba s datem revize, označení kontrolního štítku - datum, kontrolor, atd..)


Revize protipožárních dveří :

• Revize protipožárních dveří se skládá z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, dále pak označení a kontroly neporušenosti požární pásky požárního uzávěru a vystavení revizního protokolu.
• Je třeba ji vykonat nejméně 1x za rok.

 

Pokud potřebujete revizi, tak neváhejte a vyplňte formulář. My se Vám ihned ozveme!

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?