BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

BOZP Ostrava

BOZP Ostrava –  profesionální služby v BOZP a PO

Společnost patří k předním profesionálním společnostem působící v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji s hlavní cílem, poskytovat kvalitní služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO u právnických osob a podnikajících fyzických osob OSVČ. Dále svou činnost v oblasti BOZP a PO poskytujeme ve školství a ve státní správě. Filozofií naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. Naši zaměstnanci jsou osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany. Vlastníme veškerá potřebná osvědčení vydané společnosti TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra.

Komplexní servis v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Hlavní náplní činnosti firmy je poskytnout komplexní servis v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle platné legislativy u našich klientů. Nabízíme zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, dle platné legislativy, profesionální školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního nebezpečí vč. začlenění, poradenství v BOZP a PO, prodej výstražného značení, hasicích přístrojů, revize hasicích přístrojů, revize elektrických spotřebičů a el. Instalace budov. Samostatnou kapitolou je náš internetový obchod s bezpečnostními tabulkami, hasicími přístroji a prostředky atd.

Zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru

Zcela ojedinělá je služba je zastupování našich klientů osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor, Krajská hygiena (KH).

Pravidelný servis

Naše firma nenabízí pouhou konzultaci a nezávaznou prohlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé. Pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, kde provedou kontrolní činnost, upozorní na nedostatky. Zavedou celou agendu do systému, který hlídá termíny jednotlivých školení a revizí. Dále pak spolupracují na odstraňování závad. Administrativní agenda je vedena v centrále a na pobočkách naší společnosti.

Jsme o krok před legislativou

Naše společnost již od svého vzniku má své spolupracovníky zaměstnané v trvalém pracovním poměru. V současnosti to je šestnáct pracovníků v trvalém pracovním poměru a 5 na vedlejší pracovní poměr (pro revizní činnost). Technické a materiální zázemí firmy, neustále vzdělávání našich zaměstnanců s profesionálním potenciálem znalostí všech předpisů, norem a zákonů, vytváří předpoklady pro kvalitně a profesionálně odvedenou práci. Vnitřní kontrolní systém snižuje možnost omylu a nekvalitní práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníků vytváří obrovský potenciál vědomostí, který je dán našim klientům k dispozici. V těchto ohledech jsou výsledky naši firmy nesrovnatelné s prací firem "obývákového typu". Naši zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na pravidelná školení v oblasti BOZP pořádané Inspektorátem práce (OIP) a ROVS - Rožnovským vzdělávacím servisem pro oblast BOZP a PO.

Velký počet referencí

Naše společnost má více jak 400 spokojených klientů v různých oblastech podnikání (administrativa, výroba, služby, lékařství, stavebnictví, obchodní řetězce, telekomunikace a IT, doprava a skladování, atd.) Dále řadu státních a příspěvkových organizací jako jsou Mateřské školky, Základní školy a úřady obecní, městské a krajské.

Zaujaly Vás služby v oblasti bezpečnosti práce?

Napiště nám a my se Vám ozveme!

 

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?