BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Požární ochrana

POŽÁRNÍ OCHRANA - PO

Každá podnikající fyzická OSVČ nebo právnická osoba je povinna svou provozovanou činnost začlenit do kategorie podle požárního nebezpečí. Pokud jsou tyto činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím je zákonem o PO a vyhláškou stanovena povinnost plnit dalších povinnosti v požární ochraně. Nabízíme své služby jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně, obraťte se na nás. Nabízíme stálou cenově zvýhodněnou spolupráci. Výkon osoby odborně způsobilé v PO podle ust. § 11, zákona o PO

Dokumentace - PO

• Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
• Posouzení požárního nebezpečí
• Požární řád
• Požární poplachové směrnice
• Požární evakuační plán
• Dokumentace zdolávání požáru
• Řád ohlašovny požárů
• Tematický plán školení zaměstnanců
• Tematický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek a požární ochrany
• Dokumentace o provedeném školení
• Požární kniha

Školení - PO

V případě, že zjistíme provozování činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zajistíme školení PO.

Správný systém požární ochrany zjišťuje a vyhodnocuje faktory, které mohou za určitých okolností vést ke vzniku požáru. Svou pozornost věnujeme zejména snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a zaměřujeme se na efektivní připravenost a na zdolání nežádoucího hoření.

Pokud potřebujete více informací, či máte jakýkoliv dotaz z požární ochrany neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 

BOZP zákon

Při nedodržení náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Proto je dobré obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Ostrava

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

kontakt@bozpostrava.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Právní předpisy v oblasti BOZP a PO. Co znamená zkratka BOZP? Jak spolu souvisí BOZP a PO? Proč vést BOZP dokumentaci? Jaké náležitosti musí mít požární ochrana? Proč je nutné zajistit školení BOZP?

Co musím mít jako OSVČ bez zaměstnanců splněno z hlediska BOZP?