BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS 

Bezpečnost práce a požární ochrana

                                                                            

                                                                    C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE :
Centrální kancelář společnosti BOZP Ostrava:

Ostrava :

bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO)
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

kontakt@bozpostrava.cz
www.bozpostrava.cz

 

Kontaktní formulář

 

BOZP a PO Ostrava

  • služby v oblasti BOZP a PO
  • zpracování dokumentace
  • profesionální školení
  • odborné poradenství
  • revize el. spotřebičů a hasicích přístrojů
  • spolehliví a odborně způsobilí pracovníci

 

Ostrava BOZP

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany poskytují profesionálové, kteří jsou schopni zajistit vše od zpracování odborné dokumentace, přes školení zaměstnanců až po kontrolní činnost, revizi spotřebičů či zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru.